Политика по отношение на използваните материали, вложени в продуктите на Bysshee.com

Bysshee.com застава твърдо зад убеждението, че е абсолютно неприемливо животни да страдат в името на модата.

Водени от тази идеология, в продуктите на Bysshee.com не се влагат:

-      естествена кожа с косъм (козина)

Bysshee.com използва в производството си единствено:

-      гладка кожа - добита като страничен продукт от производството на месо 

-      животински пера - осигурени от производители- животновъди с добро стопанисване

-      вълна - осигурена от производители- животновъди с добро стопанисване

Всички синтетични материали, направени да изглеждат като животински продукти, са ясно обозначени, за да се избегне объркване.

Bysshee.com не поддържа тестването на животни с индустриални цели.